Leerlingenraad

“Samen maken we school.” Dit is het uitgangspunt van onze leerlingenraad.

Per klas wordt door de leerlingen zelf een afgevaardigde gekozen die in deze raad zetelen. Deze leerlingen mogen in naam van hun klas mee denken, mee praten, mee beslissen, mee doen.

Leerlingen leren zo verantwoordelijkheid dragen en zich verantwoordelijk voelen.

Twee leerkrachten begeleiden de bijeenkomsten.