Voor- en naschoolse opvang

De buitenschoolse opvang wordt in onze gemeente georganiseerd door 3Wplus Kinderopvang en gaat door in de Schoolstraat 85.

Centrum

Er is toezicht in het Speelhuis Sloeberke van 06u30 tot 8u15. De school is open vanaf 08u00. ’s Avonds is er toezicht van 15u45 tot 18u30. Op woensdagmiddag worden de leerlingen afgehaald door de begeleiders van het Speelhuis Sloeberke om 12u15. We vragen met aandrang om uw kind(eren) ’s avonds en op woensdagmiddag tijdig af te halen. De kinderen die niet afgehaald zijn, gaan mee naar het Speelhuis Sloeberke, steeds onder begeleiding en in groep.

Neerveldje

Er is toezicht in de school vanaf 7u00. ‘s Avonds is er toezicht tot 18u00, op woensdagmiddag tot 12u30. Het ochtend- en avondtoezicht wordt aangerekend tussen 7u00 en 8u00 en tussen 16u00 en 18u00 per begonnen half uur (prijs: zie kostenraming). Op woensdagnamiddag kunnen ook onze kleuters in het Speelhuis Sloeberke terecht mits tijdige aanvraag. Gelieve dan ook steeds de juf hiervan op de hoogte te brengen.

!!! Opvang op schoolvrije dagen en vakantiedagen, zowel voor ‘t Neerveldje als voor het centrum, is opvang mogelijk. Inschrijven op voorhand is noodzakelijk. U zal hiervan per mail verwittigd worden.

Voor meer informatie kan u steeds terecht op het nummer 052/35.33.58 of in de Schoolstraat 85.